Polityka Prywatności 2018-07-24T13:23:24+00:00

Informacje o przetwarzaniu Państwa danych

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Danuta Sater prowadząca działalność gospodarczą ,,Las i Woda” pod adresem Iznota2a , 12-220 Ruciane Nida. Dana kontaktowe Administratora Danuta Sater, adres e-mail: rezerwacje.sater@gmail.com

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

 1. W przypadku wysłania przez Państwo wiadomości e-mail w celu kontaktu z nami, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa adresu e-mail oraz danych zawartych w mailu- wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub ustosunkowanie się do prośby.
 2. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Dane pozyskane w ww. sposób zostaną usunięte niezwłocznie po załatwieniu Państwa sprawy.
 4. W każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć. Cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.

W celu zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli zdecydują się Państwo na pobyt w naszych obiektach ,,Las i Woda”, dane osobowe będą pozyskiwane od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie:

 1. w celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności,
 2. w celu dopasowania usługi do Państwa osobistych preferencji,
 3. w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
 4. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji, jednakże podanie ich jest warunkiem zawarcia umowy.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy z zachowaniem okresu wymaganego przepisami prawa (przepisy podatkowe) oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń i obsługi reklamacji.

3. Uprawnienia podmiotów danych
Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii swoich danych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. do usunięcia danych w wypadku, gdy pozwalają na to przepisy prawa,
 6. przenoszenia danych osobowych, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

4. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Facebook
Facebook
Instagram